• شما مسئول سواستفاده هاي احتمالي از رايانه اي هستيد كه در اختيار شماست،پس در استفاده از نرم افزارها و سايت هاي كه مربوط به كار شما نمي باشد، اجتناب بورزيد.
Page created in 0.2831130027771 seconds.
memoryUsage : 4937Kb