• شما مسئول سواستفاده هاي احتمالي از رايانه اي هستيد كه در اختيار شماست،پس در استفاده از نرم افزارها و سايت هاي كه مربوط به كار شما نمي باشد، اجتناب بورزيد.
Page created in 5.2520110607147 seconds.
memoryUsage : 4901Kb