شنبه،22 مرداد 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
    • توسعه سامانه پايش برخط بيمارستان

      شرح مختصر: به منظور پايش و مديريت پذيرش بيماران در مراكز درماني، امكان رهگيري آن ها و همچنين برنامه ريزي دقيق تخت هاي بيمارستاني جهت ارائه خدمات الكترونيكي سلامت، توسعه سامانه پايش برخط بيمارستان هاي كشور ايجاد گرديده است. اين پروژه با تطبيق اطلاعات ارسالي به سرويس تخت و پذيرش برخط بيماران درصدد رصد چرخه پذيرش بيماران، پايش آمار مراجعه كنندگان به مراكز ارائه دهنده خدمت، جستجوي بيماران تصادفي، مفقودين، مديريت توزيع بيماران در مراكز ارائه دهنده خدمت، ارتقاي مكانيسم هاي نظارت حاكميتي بر پذيرش و ترخيص بيماران در مراكز و نيز مديريت تخت هاي بيمارستاني مي باشد. در اين ساختار، با پذيرش بيمار در بيمارستان ها، اطلاعات پذيرش و بيمه وي به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت(سپاس) ارسال ميگردد. از طرفي با تغيير وضعيت تخت هاي بيمارستاني، وضعيت تخت در عناوين مختلف اشغال شده، آماده پذيرش بيمار، رزرو شده و خارج از دسترسي به سامانه ارسال ميگردد. با قرارگيري اطلاعات در محور مذكور، امكان پايش برخط بيمارستان ها و وضعيت بيماران بستري در تخت هاي موجود مراكز، ميسر مي گردد.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26763754 آخرین به روزرسانی: 20 مرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.291699886322 seconds.
memoryUsage : 5852Kb