سه شنبه،07 تير 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مديريت پورتال دانشگاه

   براي دريافت راهنماي پورتال كليك نماييد

    پورتال جديد دانشگاه در تابستان 1390 خريداري و راه اندازي شد.
   مديران پورتال : مهدي پدرام و ليلي گودرزي
   آدرس زيرپورتالهاي دانشگاه :
    
   نام واحد
   آدرس اينترنتي
   معاونت بهداشتي
   hd.lums.ac.ir
   معاونت آموزشي
   edu.lums.ac.ir
   معاونت توسعه
   ld.lums.ac.ir
   معاونت دانشجويي فرهنگي
   scd.lums.ac.ir
   معاونت درمان
   td.lums.ac.ir
   معاونت تحقيقات و فناوري
   research.lums.ac.ir
   معاونت غذا و دارو
   fdo.lums.ac.ir
   دانشكده پرستاري و مامايي
   nurse-mid.lums.ac.ir
   دانشكده پزشكي
   med.lums.ac.ir
   دانشكده پيراپزشكي
   paramed.lums.ac.ir
   دانشكده بهداشت
   health.lums.ac.ir
   دانشكده پرستاري اليگودرز
   nurse-al.lums.ac.ir
   بيمارستان شهيد مدني
   madani.lums.ac.ir
   بيمارستان شهداي عشاير
   shohada.lums.ac.ir
   بيمارستان اعصاب وروان امام رضا
   nerves.lums.ac.ir
   بيمارستان خيريه عسلي
   asali.lums.ac.ir
   مديريت آمار و فناوري اطلاعات
   it.lums.ac.ir
   مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
   herbs.lums.ac.ir
   سايت آموزشي فوريتهاي پزشكي
   ems.lums.ac.ir
   مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي
   115.lums.ac.ir
   كميته تحقيقات دانشجويي
   Src.lums.ac.ir
   روابط عمومي
   Pr.lums.ac.ir
   اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات
   Shekaiat.lums.ac.ir
   مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   edc.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان خرم آباد
   khorramabad.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان دورود
   doroud.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان بروجرد
   boroojerd.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان ازنا
   azna.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان پلدختر
   poldokhtar.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان الشتر
   aleshtar.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان نورآباد
   noorabad.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان سپيددشت
   sepeeddasht.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان اليگودرز
   aligoodarz.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان كوهدشت
   koohdasht.lums.ac.ir
   بيمارستان امام خميني بروجرد
   bih.lums.ac.ir
   بيمارستان شهيد چمران
   chamran.lums.ac.ir
   بيمارستان امام جعفر اليگودرز
   aijh.lums.ac.ir
   بيمارستان امام خميني ازنا
   aih.lums.ac.ir
   بيمارستان امام خميني پلدختر
   pih.lums.ac.ir
   بيمارستان ابن سينا نورآباد
   nih.lums.ac.ir
   بيمارستان 7 تير دورود
   7etir.lums.ac.ir
   بيمارستان امام خميني كوهدشت
   kih.lums.ac.ir
   بيمارستان امام خميني الشتر
   alih.lums.ac.ir
   شبكه بهداشت و درمان چگني chegeni.lums.ac.ir
   پايگاه مقاومت شهيد دستغيب basij.lums.ac.ir
   ميز خدمت khedmat.lums.ac.ir
   وب دا webda.lums.ac.ir
   پورتال پيشگيري از خطاهاي پزشكي mederrors.lums.ac.ir
   دانشكده پرستاري بروجرد nu-boroojerd.lums.ac.ir
   بيمارستان شهيدرحيمي rahimi.lums.ac.ir
   همايش سراسري جامعه سالم
   healthycommunity.lums.ac.ir
   دانشكده پرستاري پلدختر
   nurse-pol.lums.ac.ir
    
   مركز تحقيقات عوامل اجتماعي بر سلامت sdh.lums.ac.ir
   مركز تحقيقات هپاتيت hrc.lums.ac.ir
   تحول نظام سلامت tahavol.lums.ac.ir
   ستاد شاهد shahed.lums.ac.ir
   دانشكده دندانپزشكي خرم آباد dent.lums.ac.ir
   دانشكده داروسازي خرم آباد pharm.lums.ac.ir
   بيمارستان شهيد وليان اليگودرز valiyan.lums.ac.ir
   اداره علم سنجي اساتيد sci.lums.ac.ir
   امور مشاركتهاي اجتماعي khayerin.lums.ac.ir
   كتابخانه دانشگاه lib.lums.ac.ir
   كتابخانه ديجيتال diglib.lums.ac.ir
      
      

    

    

    


    فایل
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26669475 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.1305959224701 seconds.
memoryUsage : 6248Kb