سه شنبه،07 تير 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1385

    طرح تهيه لايه هاي رقومي براي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
   مدت زمان انجام طرح : 6 ماه در مرحله اول با استناد به اطلاعات واحد آمار دانشگاه نام و محل دقيق عوارض بهداشتي ، درماني مورد نظر تهيه شد سپس در مرحله بعد با مراجعه به محل ها وبرداشت آنها بوسيله دستگاه GPS موقعيت دقيق آنها مشخص شده و سپس با محاسبات مربوط و در نظر گرفتن استاندارهاي روز دنيا نقشه مربوط به آنها تهيه گرديد .
   در طرح فوق نقشه پراكنش 638 خانه بهداشت ، 70 مركز بهداشتي – درماني روستايي ، 70 مركز شهري 14 بيمارستان دانشگاهي ، 7 بيمارستان غير دانشگاهي ، 13 درمانگاه دانشگاهي و 14 درمانگاه غير دانشگاهي تهيه شد.


    طرح تهيه نقشه پراكنش روستاههاي شهرستان استان بر اساس جايگاه روستا در طرح بازنگري براي معاونت بهداشتي دانشگاه
   مدت زمان انجام طرح : 8 ماه
   در مرحله اول اطلاعات مورد نياز براي نقشه هاي پايه از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان بصورت 5 بلوك با مقياس 1    گرفته شد و با كار بر روي آنها چندين لايه رقومي مهم و زير بنايي    25000
   مثل راه ها به تفكيك ( راه آسفالته ، راه شوسه ، راه خاكي ، راه مالرو ) لايه رودخانه ها ، لايه كوه ها ، لايه پستي و بلندي ها ( توپوگرافي ) و مرز بخش ها براي كل استان بصورت يكپارچه تهيه گرديد.
   در مرحله بعد براي تهيه لايه هاي رقومي تخصصي بهداشتي و درماني مورد نياز مثل خانه هاي بهداشت ، روستاي قمر ، روستاهاي تيم سيار ، روستاهاي ضميمه ، مراكز روستائي فعال و مركز روستائي غير فعال كه جمعاً به تعداد بيش از 3000 نقطه در روي نقشه بودند تصميم گرفته شد با توجه به حجم بالاي كار و امكانات دانشگاه لايه هاي فوق از لايه رقومي آبادي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه شده بود استفاده شود بدين ترتيب با افزودن اطلاعات بهداشتي و درماني به بانك اطلاعاتي لايه رقومي آبادي تمامي لايه هاي مورد نظر استخراج و تهيه شد .
   لازم بذكر است كه در اين ميان به علت تعريف متفاوت سازمان مديريت و دانشگاه علوم پزشكي از روستا تناقضاتي بوجود آمد كه در برخي از شهرستانها مثل نورآباد گروه HGIS ونقشه با حضور در محل و نقشه برداري از روستاههايي كه در لايه آبادي سازمان مديريت وجود نداشتند و افزودن آنها به ليست روستاههاي در حال تهيه اين مشكل را رفع نمود.

    
    تهيه محدوده تحت پوشش مراكز بهداشت و درمان شهري براي هر مركز در شهر خرم آباد
   مدت زمان انجام طرح :  3 ماه
   در مرحله اول با مشخص نمودن نام و آدرس هر مركز بهداشت و مراجعه به آن و برداشت با GPS نقشه پراكنش مراكز بهداشتي ، درماني شهري در شهر خرم آباد تهيه شد
   در مرحله بعد با مشخص نمودن محدوده تحت پوشش هر مركز بهداشت بصورت دقيق و با همكاري واحد گسترش شبكه مركز بهداشت شهرستان خرم آباد مرز منطقه تحت پوشش هر مركز مشخص و روي نقشه تعيين گرديد .
   در مرحله آخر با پلات گرفتن از محدوده هر مركز به هر كدام از آنها يك نقشه تحويل داده شد


    تهيه نقشه پراكنش پايگاههاي فوريت هاي پزشكي ( 115 ) استان لرستان
   در مرحله اول با همكاري رياست مركز فوريتهاي پزشكي نام تمام پايگاه ها ، نوع آنها ( جاده اي يا شهري ) و موقعيت دقيق آنها تهيه شد سپس با مراجعه به محل و برداشت آنها توسط GPS و پس از طي مراحل نرم افزاري نقشه مذبور تهيه گرديد .
   لازم بذكر است كه در نقشه ياد شده علاوه به لايه رقومي پايگاههاي 115 از چندين لايه رقومي ديگر مثل بيمارستان ها ، راه ها ، توپوگرافي ، كوه ها و رود خانه ها بر اساس آخرين تغييرات نيز استفاده شد .


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26669279 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 3.4989399909973 seconds.
memoryUsage : 5821Kb