سه شنبه،07 تير 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فعاليت‌هاي اداره آمار
   فعاليت‌هاي اداره آمار
   اهم وظايف و فعاليت‌هاي اداره آمار عبارت‌اند از:
    
   1- تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه:
   مديريت آمار و فناوري اطلاعات در راستاي رسالت سازماني خود مبني بر ساماندهي مكانيسم‌هاي جمع‌آوري و تحليل آمار و ارائه گزارش‌ مديريتي به مسئولان ذي‌ربط هرساله اقدام به توليد گزارش‌هاي تخصصي و تحليلي در حوزه‌هاي مختلف براي استفاده مديران محترم دانشگاه مي‌نمايد. نتيجه جمع‌بندي و خلاصه‌سازي اين گزارش‌ها توليد سالنامه آماري دانشگاه مي باشد.
    
   2- توليد و انتشار گزارش‌ها، نشريات و بسته‌هاي آماري:
   گزارش‌هاي تخصصي و متنوعي هرسال در مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه توليد و جهت بهره‌برداري، در اختيار مديران و مسئولان محترم واحدهاي تابعه قرار مي‌گيرد. برخي از گزارش‌هاي توليدي به‌صورت نشريه جداگانه و برخي ديگر هم به‌طور اختصاصي براي درج در سالنامه آماري دانشگاه تهيه و تدوين مي‌شوند. فهرست اهم گزارش‌هايي كه با همكاري واحدهاي مختلف و مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات توليد مي‌شوند به شرح ذيل است:
   گزارش خدمات بستري بيمارستان‌هاي دانشگاهي
   گزارش خدمات سرپائي بيمارستان‌هاي دانشگاهي
   گزارش فوت‌شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
   گزارش خدمات بستري و سرپائي بيمارستان‌هاي غيردانشگاهي
   گزارش مراجعين سرپائي مراكز بهداشتي‌درماني شبكه‌هاي بهداشت و درمان
   گزارش عملكرد معاونت بهداشت
   گزارش اعضاي هيأت‌علمي
   گزارش آماري نيروي انساني
   گزارش دانشجويان
   گزارش دانشجويان خارجي
   فعاليت‌هاي مراكز توسعه تحقيقات باليني
   عملكرد و فعاليت‌هاي مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
   عملكرد و فعاليت‌هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   عملكرد و فعاليت‌هاي اداره انتشارات و علم‌سنجي
   عملكرد دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
   گزارش دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه و نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي
   گزارش افتخارات معاونت تحقيقات و فن‌آوري در ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي
   گزارش امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان
   عملكرد روابط عمومي
   عملكرد دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان
   گزارش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در عرصه بين‌الملل
   عملكرد دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
   عملكرد نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه
   عملكرد هسته تحقيق و نظر دهي
   عملكرد هيأت اجرايي جذب
   عملكرد هسته گزينش
   گزارش جلسات و مصوبات هيأت امنا، هيأت‌رئيسه، شوراي دانشگاه و هيأت مميزه
   ...
   3- همكاري و مشاركت در طرح‌هاي آماري:
   از ديگر اقدامات و مجموعه فعاليت‌هاي اداره آمار مي‌توان به همكاري و مشاركت در طرح‌هاي آماري با ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي به شرح ذيل اشاره نمود:
   همكاري و مشاركت در توليد سالنامه آماري استان لرستان (نشريه ساليانه استانداري لرستان)
   همكاري و مشاركت در طرح ارزيابي وضعيت آموزش عالي كشور (طرح ساليانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
   همكاري و مشاركت در طرح سامانه يكپارچه نظام اطلاعات سلامت ايران در وزارت متبوع (سيناسا)
   همكاري و مشاركت در طرح سامانه شبكه ملي سلامت (شمس)
   ...
    
   4- ساير فعاليت‌ها و امور جاري اداره آمار:
   جمع‌آوري، بررسي اطلاعات و استخراج سرجمع فعاليت بستري بيمارستان‌ها 
   جمع‌آوري، بررسي اطلاعات و استخراج سرجمع فعاليت سرپائي بيمارستان‌ها 
   جمع‌آوري، بررسي اطلاعات و استخراج سرجمع فوت‌شدگان بيمارستان‌ها
   جمع‌آوري، بررسي اطلاعات و استخراج سرجمع مراجعين سرپائي مراكز بهداشتي‌درماني شبكه‌هاي بهداشت و درمان.
   محاسبه شاخص‌هاي بيمارستاني
    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26669294 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 8.9744458198547 seconds.
memoryUsage : 5733Kb