سه شنبه،07 تير 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • گزارش عملكرد 94

    گزارش عملكردواحدGISعلوم پزشكي استان لرستان درسال1394

   1- تهيه نقشه هاي شهري وروستايي جهت برنامه سلامت جامعه 
   2- راه اندازي Web GISعلوم پزشكي لرستان
   3-بروزرساني اطلاعات مطبهاي پزشكان عمومي همه شهرهاي استان لرستانجهتWEB GIS
   4-بروزرساني اطلاعات داروخانه هاي همه شهرهاي استان لرستان جهت WEB GISعلوم پزشكي.
   5-تحويل نقشه هاي GISبه جهت برنامه سلامت واحدگسترش معاونت بهداشتي به تعداد12شهرستان.وبه صورت حدود100شيت نقشه شهري بامقياس1:2000
   6-تحويل نقشه هاي خانه بهداشت-روستا-مركزبهداشتي وكليه اطلاعات ونقشه هاي شهرستانها بامقياس1:25000جهت سطح بندي حوزه خدمات دهي مراكزبهداشتي روستايي
   7-دريافت نقشه جديد1:2000شهري دوردبافرمتdwgوتبديل نقشه به فرمتGIS دريافت نقشه dwgشهرچالانچولان
   8-ايجادسيستم اطلاعاتي GISچاههاي شهري وروستايي استان لرستان جهت تعيين شرايط فيزيكي وبهداشتي منابع آب وسطح بندي چاههاي آب شرب جهت مصارف شرب –كشاورزي وصنعت بااستفاده ازنرم افزارهاي گروهGIS-water stability analyzer واستفاده ازشاخص هاي:
   *شولرجهت شرب
   *ويلكوكس براي كشاورزي
   *رايزنزوژانويه جهت خورندگي شبكه آب ورسوب برروي ديواره ظرف ها
   *پايپروهيل جهت تيپ زمين شناسي آب ,وتاثيركاني ها محلول درسلامت جمعيت استان لرستان
    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26669523 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.57301306724548 seconds.
memoryUsage : 5693Kb