سه شنبه،07 تير 1401 English

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • بخشنامه نظارت بر خريد تجهيزات رايانه اي
   1-    كليه درخواست هاي خريد رايانه و تجهيزات جانبي بايد به تأييد مركز آمار و فن آوري اطلاعات دانشگاه يا كارشناس مربوطه در هر يك از مراكز تابعه برسد .
   2-  كارشناس فناوري اطلاعات موظف است بررسي هاي كارشناسي نسبت به هر يك از درخواست ها را انجام داده و نسبت به تأييد و يا رد هر يك با ذكر دليل اقدام نمايد .
   3-  كارشناس فناوري اطلاعات موظف است مشخصات هر يك از تجهيزات را با تجهيزات مورد تأييد دانشگاه كه به صورت ادواري توسط مركز آمار و فن آوري اطلاعات اعلام و همچنين در سايت اين مركز ITبه آدرس lums.ac.ir درج گرديده مطابقت دهد و از هر گونه دخل و تصرف در اين خصوص خودداري نمايند .
   4-  تمام تجهيزات رايانه اي خريداري شده پس از خريداري  بايد توسط كارشناس فناوري اطلاعات بازبيني شده و نسبت به بررسي فني قطعات ، گارانتي قطعات و مطابقت آنها با درخواست اوليه اقدام و در صورت مشاهده هر گونه اختلاف موارد را به شركت مربوطه و كارپردازي اعلام و تا حصول نتيجه نهايي و مطابقت كامل قطعات پيگيري نمايند .
   5-    مسئولين تداركات و كارپردازان بايد در اين خصوص همكاري لازم را با كارشناس فناوري اطلاعات معمول دارند
   6-  كارشناس فناوري اطلاعات پس از بازبيني و تأييد قطعات و تجهيزات نسبت به الصاق برچسب كنترل كيفي با درج تاريخ روز و نيز تكميل فرم ليست قطعات رايانه ( صرفاً جهت رايانه ها ) و الصاق آن روي كل رايانه اقدام نمايند . (فرم شماره 1 )
   7-    واحد هاي امور مالي ، تداركات و فناوري اطلاعات مسئوليت اجراي اين بخشنامه را عهده دار خواهند بود
   8-    روسا و مديران هر يك از واحد هاي تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه را برعهده دارند .

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26669515 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.83827185630798 seconds.
memoryUsage : 5795Kb