• عملكرد 1386

        تهيه نقشه هاي مناسب پايه شهري در شهر خرم آباد 

          مدت زمان انجام طرح : نامعلوم

      تهيه نقشه پراكنش دفاتر كار مشاوره تغذيه و دفاتر كار شنوائي سنجي و بينايي سنجي . مراكز ترك اعتياد مراكز راديولوژي و سونوگرافي ، فيزيوتراپي و ارتوپدي فني و آزمايشگاه تشخيص  طبي و دفاتر كار مامائي

         مدت زمان انجام طرح : 1 ماه

     تهيه نقشه پراكنش لابراتور دندانساز تجربي ، دندانپزشكان عمومي و دندانپزشكان متخصص

         مدت زمان انجام طرح :

     تهيه نقشه پراكنش مطب پزشكان متخصص

        مدت زمان انجام طرح : 3 ماه

     تهيه نقشه پراكنش مطب پزشكان عمومي

       مدت زمان انجام طرح : 6 ماه

     تذكر : لازم بذكر است كه مراحل انجام طرحهاي فوق همگي بصورت زير مي باشد :

   در مرحله اول با مراجعه به محل هاي مورد نظر موقعيت دقيق آنها با دستگاه GPS برداشت مي شود و پس از طي مراحل نرم افزاري نقشه پراكنش آنها در شهر خرم آباد با مقياس استاندارد مربوطه تهيه خواهد شد  Page created in 0.70754885673523 seconds.
memoryUsage : 5731Kb